محصولات
notification

شرکت دانش بنیان
آذر خاک آب ارومیه
مقدم شما را در نمایشگاه
تجهیزات ساخت ایران
گرامی می دارد.

آمار بازدید

تاریخ امروز: 17 تیر 1399
آخرین بروز رسانی: 11 آبان 1398

آنلاین:1
امروز:34
دیروز:89
این ماه:544
بازدید کل:78678

مینی لایسیمترهای زهکش دار (Drainable mini-lysimeters)

 

اندازه¬گیری مقدار تبخیر و تعرق (Evapotranspiration) برای تعیین نیاز آبی گیاهان از اساسی¬ترین مراحل مطالعاتی برای برنامه¬ریزی آبیاری است. برای محاسبه و برآورد مقدار تبخیر و تعرق یا نیاز آبی گیاه روش¬های زیادی ابداع شده است. دقیق¬ترین روش که به عنوان روش مرجع برای سنجش صحت مقدار تبخیر و تعرق بدست¬آمده از سایر روش¬ها نیز به کار می¬رود استفاده از لایسیمتر¬های وزنی است. قیمت بالای لایسیمتر¬های وزنی مانع بهره¬گیری همزمان از تعداد زیادی از این دستگاه¬ها می¬شود. ازاین¬رو امکان بررسی همزمان تاثیر عواملی مانند مقدار شوری، تراکم، بافت خاک یا ارقام مختلف یک گیاه بر مقدار تبخیر و تعرق گیاهان کشت¬شده وجود ندارد. برای بررسی تاثیر تیمارهای مختلف بر مقدار تبخیر و تعرق گیاهان در شرایط آب و هوایی یکسان استفاده از مینی-لایسیمترها راه¬گشاست. شرکت آذر خاک آب ارومیه اقدام به تولید گلدان¬های مجهز به سیستم زهکشی در ابعاد cm 55 × cm 45 و عمق cm 50 با حجم 125 لیتر نمود. این پکیج همراه یکی از دو نوع جک مکانیکی یا اتوماتیک می¬باشد. جک مکانیکی صرفاً برای جابجایی و قرار دادن گلدان¬ها بر روی ترازو به کار می¬رود. جک اتوماتیک علاوه بر قابلیت جابجایی گلدان¬ها، توانایی توزین و ثبت کردن وزن گلدان¬ها را در حافظه خود دارد. ثبت اتوماتیک مقادیر وزن گلدان¬ها با فرمت متني يا اسکی (ASCI) در SDکارت دستگاه این امکان را برای کاربر ایجاد می¬کند تا داده های ذخیره شده را در نرم افزارهاي Office (مانند MS Excel) بازخواني کرده و مورد استفاده قرار دهد.