محصولات
notification

شرکت دانش بنیان
آذر خاک آب ارومیه
مقدم شما را در نمایشگاه
تجهیزات ساخت ایران
گرامی می دارد.

آمار بازدید

تاریخ امروز: 17 تیر 1399
آخرین بروز رسانی: 11 آبان 1398

آنلاین:6
امروز:64
دیروز:89
این ماه:604
بازدید کل:78738

دستگاه صفحه فشاری 5 و 15 (Pressure Plate Extractor Package)

 

تعیین منحني مشخصه رطوبتي خاك (Soil Water Retention Curve) و ضرایب هيدروليكي آن به عنوان مهمترين اطلاعات مورد نیاز برنامه¬ريزي صحيح آبياري، نقش بسیار مهمی در مصرف بهینه آب کشاورزی دارد. دقیقترین روش تعيين منحني مشخصه رطوبتي خاك و ضرایب هيدروليكي آن، روش صفحه فشاري است که در آزمايشگاه¬هاي مجهز خاكشناسي، آبياري و مراکز تحقيقات خاك و آب مورد استفاده قرار مي¬گيرد. قیمت بالا، دقت پایین در فشارهاي كم و حجم کوچکتر نمونه خارجي از مهمترین علل محدود کننده دسترسی و استفاده از این دستگاه در مراکز تحقیقاتی و حتی دانشگاههای بزرگ کشور می¬باشد. از این رو شرکت آذر خاک آب ارومیه با بهره-گیری از توانایی علمی اساتید دانشگاه¬های مختلف کشور اقدام به طراحی و تولید دستگاه¬های صفحه فشار 5 و 15 بار نمود. دستگاههای ساخته¬شده براساس محاسبات دقیق با ضریب احتیاط بیش از 15 برابر اندازه¬های علمی طراحی شده است. اين دو دستگاه در مقايسه با بهترين نمونه خارجي آنها داراي قيمت بسيار كم¬تر مي¬باشند. حجم محفظه فشار بزرگ¬تر از نمونه خارجي مي-باشد به طوري كه هم¬زمان امكان قرارگيري 3 تا 4 رديف نمونه خاك در دستگاه¬ مي¬باشد. اين قابليت با توجه به زمان¬بر بودن تعادل نمونه¬هاي خاك بسيار با اهميت است كه امكان اندازه¬گيري تعداد بيش¬تر نمونه خاك را در زمان معين مي¬دهد. تعبيه شيرهاي تخليه فشار و افزايش امنيت دستگاه در مقايسه با نمونه خارجي از دیگر مزایای نمونه ساخته شده است. تعبیه جک بر روی درب دستگاه باعث باز شدن راحت و ایمن دستگاه شده است.