محصولات
notification

شرکت دانش بنیان
آذر خاک آب ارومیه
مقدم شما را در نمایشگاه
تجهیزات ساخت ایران
گرامی می دارد.

آمار بازدید

تاریخ امروز: 17 تیر 1399
آخرین بروز رسانی: 11 آبان 1398

آنلاین:1
امروز:59
دیروز:89
این ماه:594
بازدید کل:78728

فروسنج مخروطی (مزرعه¬ای) اتوماتیک (Automatic Cone Penetrometer)

 

مقاومت فروروی خاک (Soil Penetration Resistance) مهمترین صفت تراکم خاک بوده و در روش-های مدیریتی به عنوان یک شاخص برای نشان دادن کیفیت فیزیکی خاک به کار می رود. مقدار مقاومت فروروی خاک مستقیماً با رشد گیاه در ارتباط بوده و رابطه قوی با رشد ریشه گیاه نشان می دهد. مقاومت فروروی نمونه-های دست¬نخورده خاک  توسط ریزفروسنج آزمایشگاهی و مقاومت  فروروی در مزرعه  توسط فروسنج مخروطی قابل اندازه¬گیری است. داده¬های اندازه¬گیری مقاومت فروروی خاک به عنوان اطلاعات پایه در تحقيقات مديريت صحيح خاک مورد استفاده قرار می¬گیرد.
فروسنج مخروطی اتوماتیک ساخته شده در شرکت آذر خاک آب ارومیه قابل حمل توسط کاربر است. توانایی بیش از 3 ساعت کار مداوم دستگاه در شارژ کامل باتری¬های داخلی کاربر را قادر به برداشت داده¬های مقاومت فروروی نزدیک به 50 نمونه در خاک¬های کشاورزی با فشردگی متوسط می¬کند. سرعت یکنواخت (6/1 میلی¬متر در ثانیه) فروروی مخروط در خاک باعث برداشت داده¬های دقیق در عمق¬های مختلف خاک می¬شود. مدار فرمان نرم افزاری دستگاه باعث تنظیم دقیق برداشت داده¬های عمق فروروی مخروط در خاک می¬شود. برداشت یک داده در هر 6 میلیمتر فروروی در خاک نتایج دقیقی از مقاومت فروروی نمونه خاک را در اختیار کاربر قرار می دهد. این دستگاه قادر است داد¬های فروروی خاک را از عمق 3 تا 40 سانتی¬متری را برداشت و در حافظه خود ذخیره نماید. موقعیت جغرافیایی مکان نمونه برداری توسط GPS داخلی دستگاه در حافظه ذخیره می شود. ثبت اتوماتیک مقادیر فروروی خاک با فرمت متني يا اسکی (ASCI) در  SDکارت دستگاه این امکان را برای کاربر ایجاد می¬کند تا داده¬های ذخیره شده را در نرم افزارهاي Office (مانند MS Excel) بازخواني کرده و مورد استفاده قرار دهد. سویچ¬های ایمنی طراحی¬شده و سیستم حفاظت الکترونیکی دستگاه، سیستم مکانیکی را از ابتدا تا انتهای مسیر حرکت شفت اصلی محافظت می¬کند.